Спеціальність “Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька: переклад двох іноземних мов та міжкультурна комунікація)”

Спеціальність

035.043 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька: переклад двох іноземних мов та міжкультурна комунікація)

Факультет

Іноземних мов

Ліцензійний обсяг, осіб

50 (денна форма навчання)

Обсяг держзамовлення на 2019/2020 н.р., осіб

21 (денна форма навчання)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література

2. Іноземна мова*

3. Історія України або географія

Загальний конкурс заяв на одне ліцензоване місце

2017

2018

2019

д

д

д

5,0

6,8

4,6

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

2017

2018

2019

д

д

д

189,8

190,7

189,4

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2019 році, грн.

 21 846 (денна форма навчання)

Перспективи працевлаштування

 

Навчальні заклади різних форм власності, спільні з іноземними фірмами підприємства, агенції з перекладу та ін.