Спеціальність “Філологія (українська мова та література)”

Спеціальність

035.01 Філологія (Українська мова та література)

Факультет

Філологічний

Ліцензійний обсяг, осіб

140 (денна форма здобуття освіти)

40 (заочна форма здобуття освіти)

Обсяг держзамовлення на 2021/2022 н.р., осіб

82 (денна форма здобуття освіти)

10 (заочна форма здобуття освіти)

Перелік конкурсних предметів у НМТ (ваговий коефіцієнт)
1. Українська мова(0,50)

2. Математика (0,25)

3. Історія України (0,25)

Загальний конкурс заяв на одне ліцензоване місце

2019

2020

2021

д

з

д

з

д

з

3,0

1,2

3,1

1,6

3,4

1,4

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

 

2019

2020

2021

д

з

д

з

д

з

179,8

174,8

179,2

176,7

179,9

179,9

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2021 році, грн.  

24 942 (денна форма здобуття освіти)

17 459 (заочна форма здобуття освіти)

 

Перспективи працевлаштування

 

Засоби масової інформації, творчі спілки, академічні інститути мовознавчого та літературознавчого профілів та ін.