Спеціальність “Філософія (філософія)”

Спеціальність

033 Філософія Філософія)

Факультет

Філософський

Ліцензійний обсяг, осіб

90 (денна форма здобуття освіти)

Обсяг держзамовлення на 2021/2022 н.р., осіб

29 (денна форма здобуття освіти)

Перелік конкурсних предметів у НМТ (ваговий коефіцієнт)
1. Українська мова(0,35)

2. Математика (0,25)

3. Історія України (0,40)

Загальний конкурс заяв на одне ліцензоване місце

2019

2020

2021

д

д

д

2,6

2,7

3,9

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

2019

2020

2021

д

д

д

179,3

179,1

182,6

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2021 році, грн.  

23 642 (денна форма здобуття освіти)

 

Перспективи працевлаштування

 

Викладачі у навчальних закладах різного рівня акредитації та власності; науковці в науково-дослідних установах та ін.