Спеціальність “Географія”

Спеціальність

106 Географія

Факультет

Географічний

Ліцензійний обсяг, осіб відкрита пропозиція: 100 (денна форма навчання), 20 (заочна форма навчання);

небюджетна пропозиція: 30 (денна форма навчання)

Обсяг держзамовлення на 2019/2020 н.р., осіб

47 (денна форма навчання)

5 (заочна форма навчання)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО

Відкрита пропозиція:

1. Українська мова та література

2. Географія*

3. Математика або іноземна мова

Небюджетна пропозиція:

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Географія* або математика*

Загальний конкурс заяв на одне ліцензоване місце

2017

2018

2019

д

з

д

з

д

з

3,8

1,5

7,4

1,3

2,2

0,9

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

2017

2018

2019

д

д

д

з

178,2

184,2

175,2

175,4

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2019 році, грн.

16 064 (денна форма навчання)

 11 245 (заочна форма навчання)

Перспективи працевлаштування

 

Науково-дослідні установи; органи державного та регіонального управління, комерційні установи та ін.