Спеціальність “Географія (Географія)”

Спеціальність

106 Географія (Географія)

Факультет

Географічний

Ліцензійний обсяг, осіб

90 (денна форма навчання)

Обсяг держзамовлення на 2022/2023 н.р., осіб

17 (денна форма навчання)

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова

2. Математика*

3. Історія України*  або іноземна мова*, або біологія*, або фізика*, або хімія*

Загальний конкурс заяв на одне ліцензоване місце

2020

2021

2022

д

з

д

д

2,2

1,0

3,7

0,8

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

2020

2021

2022

д

д

д

173,8

185,0

149,3

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2023 році, грн.

30 180 (денна форма навчання)

 

Перспективи працевлаштування

 

Науково-дослідні установи; органи державного та регіонального управління, комерційні установи та ін.