Спеціальність “Хімія (хімія)”

Спеціальність

102 Хімія (Хімія)

Факультет

Хімічний

Ліцензійний обсяг, осіб

120 (денна форма здобуття освіти)

Обсяг держзамовлення на 2021/2022 н.р., осіб

77 (денна форма здобуття освіти)

Перелік конкурсних предметів у НМТ (ваговий коефіцієнт)
1. Українська мова(0,30)

2. Математика (0,35)

3. Історія України (0,35)

Загальний конкурс заяв на одне ліцензоване місце

2019

2020

2021

д

д

д

1,9

1,8

1,6

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

2019

2020

2021

д

д

д

155,9

131,2

134,6

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2021 році, грн.  

23 642 (денна форма здобуття освіти)

 

Перспективи працевлаштування

 

Науково-дослідні установи; експертні лабораторії; підприємства різних форм власності та ін.