Спеціальність “Облік і оподаткування (облік, аудит і оподаткування)”

Спеціальність

071 Облік і оподаткування (Облік, аудит і оподаткування)

Факультет

Економічний

Ліцензійний обсяг, осіб

90 (денна форма навчання)

30 (заочна форма навчання)

Обсяг держзамовлення на 2020/2021 н.р., осіб  

33 (денна форма навчання)

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова і література*

2. Математика*

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

Загальний конкурс заяв на одне ліцензоване місце

2018

2019

2020

д

д

д

3,0

3,1

3,5

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

2018

2019

2020

д

д

д

169,9

177,2

182,1

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2020 році, грн.  

20 995 (денна форма навчання)

 

Перспективи працевлаштування

 

Головні бухгалтери, ревізори, аудитори, бухгалтери-аналітики на підприємствах усіх форм власності.