Спеціальність “Облік і оподаткування (облік, аудит і оподаткування)”

Спеціальність

071 Облік і оподаткування (Облік, аналіз і оподаткування в бізнесі)

Факультет

Економічний

Ліцензійний обсяг, осіб

80 (денна форма здобуття освіти)

40 (заочна форма здобуття освіти)

Обсяг держзамовлення на 2021/2022 н.р., осіб

16 (денна форма здобуття освіти)

5 (заочна форма здобуття освіти)

Перелік конкурсних предметів у НМТ (ваговий коефіцієнт)
1. Українська мова (0,35)

2. Математика (0,40)

3. Історія України (0,25)

Загальний конкурс заяв на одне ліцензоване місце

2019

2020

2021

д

д

д

з

3,1

3,5

3,8

1,3

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

2019

2020

2021

д

д

д

177,2

182,1

186,3

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2021 році, грн.  

24 942 (денна форма здобуття освіти)

 

Перспективи працевлаштування

 

Головні бухгалтери, ревізори, аудитори, бухгалтери-аналітики на підприємствах усіх форм власності.