Спеціальність “Комп’ютерні науки (комп’ютерні науки)”

Спеціальність

122 Комп’ютерні науки (комп’ютерні науки)

Коледж

Природничий

Ліцензійний обсяг, осіб

30 (денна форма навчання)

Обсяг держзамовлення на 2019/2020 н.р., осіб

15 (денна форма навчання)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література

2. Математика або фізика, або іноземна мова

Загальний конкурс заяв на одне ліцензоване місце

2017

2018

2019

д

д

д

2,4

0,9

1,1

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

2017

2018

2019

д

д

д

368

406

446

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2019 році, грн.

 11 982 (денна форма навчання)

Перспективи працевлаштування

 

Державні та приватні структури, пов’язані з сучасними техноло-гіями пошуку, обробки та захисту інформації, експертними систе-мами, комп’ютерними мережами, тощо.