Спеціальність “Комп’ютерні науки (Комп’ютерні науки)”

Спеціальність

122 Комп’ютерні науки (Комп’ютерні науки)

Коледж

Педагогічний фаховий

Ліцензійний обсяг, осіб

30 (денна форма навчання)

Обсяг держзамовлення на 2023/2024 н.р., осіб

7 (денна форма навчання)

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів)

1. Співбесіда*

Загальний конкурс заяв на одне ліцензоване місце

2021

2022

2023

д

д

д

2,2

1,4

1,5

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

2021

2022

2023

д

д

д

503

190

183

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2024 році, грн.

 23 200 (денна форма навчання)

Перспективи працевлаштування

 

Державні та приватні структури, пов’язані з сучасними техноло-гіями пошуку, обробки та захисту інформації, експертними систе-мами, комп’ютерними мережами, тощо.