Спеціальність “Комп’ютерні науки (комп’ютерні науки)”

Спеціальність

122 Комп’ютерні науки (комп’ютерні науки)

Коледж

Педагогічний фаховий

Ліцензійний обсяг, осіб

30 (денна форма здобуття освіти)

Обсяг держзамовлення на 2021/2022 н.р., осіб

15 (денна форма здобуття освіти)

Вступне випробування
Індивідуальна усна співбесіда
Загальний конкурс заяв на одне ліцензоване місце

2019

2020

2021

д

д

д

1,1

0,5

2,2

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

2019

2020

2021

д

д

д

446

535

503

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2021 році, грн.

 18 395 (денна форма здобуття освіти)

Перспективи працевлаштування

 

Державні та приватні структури, пов’язані з сучасними технологіями пошуку, обробки та захисту інформації, експертними системами, комп’ютерними мережами, тощо.