Спеціальність “Політологія (політологія)”

Спеціальність

052 Політологія (Політологія)

Факультет

Філософський

Ліцензійний обсяг, осіб

90 (денна форма здобуття освіти)

Обсяг держзамовлення на 2021/2022 н.р., осіб

29 (денна форма здобуття освіти)

Перелік конкурсних предметів у НМТ (ваговий коефіцієнт)
1. Українська мова(0,35)

2. Математика (0,40)

3. Історія України (0,25)

Загальний конкурс заяв на одне ліцензоване місце

2019

2020

2021

д

д

д

9,3

5,6

7,7

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

2019

2020

2021

д

д

д

189,3

188,5

193,6

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2021 році, грн.  

24 942 (денна форма здобуття освіти)

 

Перспективи працевлаштування

 

Органи державного управління та місцевого самоврядування; навчальні заклади різного рівня акредитації та власності; науко-во-дослідні установи та ін.