Спеціальність “Політологія (Політологія)”

Спеціальність

052 Політологія (Політологія)

Факультет

Філософський

Ліцензійний обсяг, осіб

90 (денна форма навчання)

Обсяг держзамовлення на 2022/2023 н.р., осіб

4 (денна форма навчання)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова 

2. Математика*

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія

Загальний конкурс заяв на одне ліцензоване місце

2020

2021

2022

д

д

д

5,6

7,7

2,3

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

2020

2021

2022

д

д

д

188,5

193,6

188,9

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2023 році, грн.  

30 180 (денна форма навчання)

 

Перспективи працевлаштування

 

Органи державного управління та місцевого самоврядування; навчальні заклади різного рівня акредитації та власності; науко-во-дослідні установи та ін.