Спеціальність “Право (Право)”

Спеціальність

081 Право (Право)

Факультет

Юридичний

Ліцензійний обсяг, осіб

600 (денна форма навчання),

 150 (заочна форма навчання)

Обсяг держзамовлення на 2022/2023 н.р., осіб

92 (денна форма навчання)

  (заочна форма навчання)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова

2. Математика

3. Історія України* або іноземна мова*, або біологія, або фізика, або хімія

Загальний конкурс заяв на одне ліцензоване місце

2020

2021

2022

д

з

д

з

д

з

5,8

0,4

5,0

0,6

3,4

1,5

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

 

2020

2021

2022

д

д

д

189,7

190,2

192,7

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2023 році, грн.  

46 289 (денна форма навчання)

  32 402 (заочна форма навчання)

 

Перспективи працевлаштування

 

Органи державної виконавчої та судової влади, місцевого самоврядування, прокуратури, адвокатури, Служби безпеки України, внутрішніх справ, митної служби; юридичні служби підприємств, установ, організацій, банків.