Спеціальність “Екологія (екологічні біотехнології)”

Спеціальність

101 Екологія (екологічні біотехнології)

Коледж

Природничий

Ліцензійний обсяг, осіб

15 (денна форма навчання)

Обсяг держзамовлення на 2019/2020 н.р., осіб

6 (денна форма навчання)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1.  Українська мова та література

2.  Біологія або географія, або історія України

Загальний конкурс заяв на одне ліцензоване місце

2017

2018

2019

д

д

д

3,8

2,6

3,3

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

2017

2018

2019

д

д

д

495

430

509

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2019 році, грн.

 9 885 (денна форма навчання)

Перспективи працевлаштування

 

Можливість продовження нав-чання для здобуття ОС бакалавр на біологічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка з подальшим влаштуванням на роботу на підприємства харчової та переробної промисловості; музеї; діагностичні лабораторії ме-дичного профілю; санітарно-епі-деміологічні станції; лабораторії із захисту рослин та ін.