Спеціальність “Екологія (Екологічний контроль і стратегічна екологічна оцінка)”

Спеціальність

101 Екологія (Екологічний контроль і стратегічна екологічна оцінка)

Коледж

Педагогічний фаховий

Ліцензійний обсяг, осіб

30 (денна форма навчання)

Обсяг держзамовлення на 2023/2024 н.р., осіб

10 (денна форма навчання)

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів)

1. Співбесіда*

Загальний конкурс заяв на одне ліцензоване місце

2021

2022

2023

д

д

д

1,0

0,5

1,2

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

2021

2022

2023

д

д

д

529

150

162

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2024 році, грн.

 22 590 (денна форма навчання)

Перспективи працевлаштування

 

Можливість продовження навчання для здобуття ОС бакалавр на біологічному, географічному факультетах ЛНУ імені Івана Франка з подальшим влаштуванням на роботу на підприємства харчової та переробної промисловості; музеї; діагностичні лабораторії медичного профілю; санітарно-епідеміологічні станції; лабораторії із захисту рослин; техніки-екологи станцій моніторингу, лабораторій, інспекцій з нагляду за виконанням заходів з охорони довкілля та радіаційного контролю різноманітних органі-зацій, які проводять заходи з охорони довкілля, та ін.