Спеціальність “Екологія (екологія)”

Спеціальність

101 Екологія (Екологія)

Коледж

Педагогічний фаховий

Ліцензійний обсяг, осіб

60 (денна форма здобуття освіти)

Обсяг держзамовлення на 2021/2022 н.р., осіб

23 (денна форма здобуття освіти)

Вступне випробування
Індивідуальна усна співбесіда
Загальний конкурс заяв на одне ліцензоване місце

2019

2020

2021

д

д

д

3,3

1,2

1,0

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

2019

2020

2021

д

д

д

509

545

529

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2021 році, грн.

 14 463 (денна форма здобуття освіти)

Перспективи працевлаштування

 

Можливість продовження навчання для здобуття ОС бакалавр на біологічному, географічному, геологічному факультетах ЛНУ імені Івана Франка з подальшим влаштуванням на роботу на підприємства харчової та переробної промисловості; музеї; діагностичні лабораторії медичного профілю; санітарно-епідеміологічні станції; лабораторії із захисту рослин; техніки-екологи станцій моніторингу, лабораторій, інспекцій з нагляду за виконанням заходів з охорони довкілля та радіаційного контролю різноманітних органі-зацій, які проводять заходи з охорони довкілля, та ін.