Спеціальність “Прикладна фізика та наноматеріали (комп’ютерні технології в прикладній фізиці; нанофізика та наноматеріали)”

Спеціальність

105 Прикладна фізика та наноматеріали (Комп’ютерні технології в прикладній фізиці. Нанофізика та наноматеріали)

Факультет

Фізичний

Ліцензійний обсяг, осіб

75 (денна форма здобуття освіти)

Обсяг держзамовлення на 2021/2022 н.р., осіб

28 (денна форма здобуття освіти)

Перелік конкурсних предметів у НМТ (ваговий коефіцієнт)
1. Українська мова(0,30)

2. Математика (0,50)

3. Історія України (0,20)

Загальний конкурс заяв на одне ліцензоване місце

2019

2020

2021

д

д

д

1,2

1,2

1,5

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

2019

2020

2021

д

д

д

139,7

128,2

140,6

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2021 році, грн.  

23 642 (денна форма здобуття освіти)

 

Перспективи працевлаштування

 

Інженер-дослідник, інженер-програміст, технік-лаборант, інженер-дослідник з комп’ютеризованих систем та автоматики, технічний фахівець у галузі фізичних наук і техніки та ін.