Спеціальність “Прикладна математика (прикладна математика)”

Спеціальність

113 Прикладна математика (Прикладна математика)

Факультет

Прикладної математики та інформатики

Ліцензійний обсяг, осіб

80 (денна форма здобуття освіти)

Обсяг держзамовлення на 2021/2022 н.р., осіб

60 (денна форма здобуття освіти)

Перелік конкурсних предметів у НМТ (ваговий коефіцієнт)
1. Українська мова(0,30)

2. Математика (0,50)

3. Історія України (0,20)

Загальний конкурс заяв на одне ліцензоване місце

2019

2020

2021

д

д

д

4,8

4,7

5,9

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

2019

2020

2021

д

д

д

172,2

177,0

182,2

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2021 році, грн.  

24 942 (денна форма здобуття освіти)

 

Перспективи працевлаштування

 

Фахівці із сучасних інформаційних технологій, які можуть здійснювати постановки задач, будувати математичні моделі, аналізувати методи їх розв’язування та кодувати мовою комп’ютерів алгоритми їх реалізації.