Спеціальність “Соціологія (прикладна соціологія; бізнес-соціологія)”

Спеціальність

054 Соціологія (Прикладна соціологія. Бізнес-соціологія)

Факультет

Історичний

Ліцензійний обсяг, осіб

60 (денна форма здобуття освіти)

Обсяг держзамовлення на 2021/2022 н.р., осіб

23 (денна форма здобуття освіти)

Перелік конкурсних предметів у НМТ (ваговий коефіцієнт)
1. Українська мова (0,35)

2. Математика (0,40)

3. Історія України (0,25)

Загальний конкурс заяв на одне ліцензоване місце

2019

2020

2021

д

д

д

4,4

5,4

3,9

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

2019

2020

2021

д

д

д

178,0

180,7

187,2

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2021 році, грн.

 

24 942 (денна форма здобуття освіти)

 

Перспективи працевлаштування

 

Науково-дослідні установи, соціологічні служби та агенції, органи державної влади та ін.