Спеціальність “Журналістика”

Спеціальність

061 Журналістика

Факультет

Журналістики

Ліцензійний обсяг, осіб

150 (денна форма здобуття освіти)

  100 (заочна форма здобуття освіти)

Обсяг держзамовлення на 2021/2022 н.р., осіб  

53 (денна форма здобуття освіти)

 

Перелік конкурсних предметів у НМТ (ваговий коефіцієнт)
1. Українська мова(0,45)

2. Математика (0,30)

3. Історія України (0,25)

Загальний конкурс заяв на одне ліцензоване місце

2019

2020

2021

д

з

д

з

д

з

12,1

1,4

10,0

1,2

11,2

2,0

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

2019

2020

2021

д

д

д

191,9

193,1

194,7

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2021 році, грн.  

28 500 (денна форма здобуття освіти)

  19 950 (заочна форма здобуття освіти)

 

Перспективи працевлаштування

 

Друковані засоби масової інформації різних форм власності, телерадіокомпанії, видавництва та ін.