Навчальний план курсів для педагогічних працівників

 

Назва курсів кількість годин

вартість

грн. з особи

Навчальні курси

Бухгалтерський облік (початковий рівень) 36 900 – для студентів Університету;

1100 – для ін.осіб

Бухгалтерський облік (базовий рівень) 36

900 – для студентів Університету;

1100 – для ін.осіб

Фінансовий облік І 36 1015
Фінансовий облік ІІ 36 1015
Облік у малому бізнесі 36 1015
Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві 36 1015
Управлінський облік 52 1465

Семінари

Облік грошових коштів та розрахунків із дебіторами на підприємстві 16 450
Облік руху запасів на підприємстві 16 450
Облік  основних засобів та нематеріальних активів 16 450
Облік   розрахунків  з  оплати праці та соціальних виплат на підприємстві 16 450
Облік доходів, витрат і фінансових результатів на підприємстві 16 450
Бухгалтерський облік за спрощеною системою та фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва 16 450
Облік, оподаткування та звітність приватних підприємців (фізичних осіб) 16 450
Класифікація й прогнозування витрат в обліку для аналізу взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку 16 450
Облік  витрат операційної діяльності та методи калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг на підприємстві 16 450
Бюджетування діяльності підприємства. Облік та звітність за центрами відповідальності 16 450