Інформація щодо подання апеляцій на результати фахових вступних випробувань

18.09.2021 | 10:49

Апеляції на результати вступних фахових випробувань зі спеціальностей 035.41 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська: англійська та друга іноземні мови та літератури, 053 Психологія та 081 Право вступників для здобуття вищої освіти за іншою спеціальністю приймаються до 1600 год. 20.09.2021 р. за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14, І поверх, Приймальна комісія ЛНУ імені Івана Франка.