Курси підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

12.12.2015 | 20:48

 До уваги керівників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

м. Львова та Львівської області

Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка проводить набір педагогічних працівників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м. Львова та Львівської області на курси підвищення кваліфікації (психолого-педагогічний цикл) з відривом  від основного місця праці.

Метою навчання працівників є вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення  професійних знань, умінь, навичок і набуття досвіду, оновлення і розширення знань та формування нових професійних компетентностей в психолого-педагогічній діяльності педагогічних працівників.

Навчання  здійснюється на підставі договорів, що   укладаються між закладом-замовником та  Інститутом післядипломної освіти та доуніверситетської  підготовки ЛНУ імені Івана Франка (заклад-виконавець).

Фінансування витрат, пов’язаних з навчанням педагогічних працівників, здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством України, а також за рахунок фізичних та юридичних осіб.  Вартість  навчання – 360 гривень.

Направлення на навчання здійснюється за наказом керівника закладу-замовника відповідно до плану-графіка та договору, а зарахування на навчання- за наказом  директора Інституту закладу-виконавця.

Інститут  організовує і контролює навчальний процес, що здійснюється протягом п’яти робочих днів науково-педагогічними працівниками Львівського національного університету імені Івана Франка.

Педагогічним працівникам, які прослухали  курс навчання  з психолого-педагогічних дисциплін в обсязі 36 аудиторних годин та попередньо пройшли підвищення кваліфікації (стажування)  за фахом, видається відповідне свідоцтво встановленого  зразка, яке свідчить про те, що викладач ВНЗ І-ІІ рівня акредитації навчався в Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка із зазначеною загальною кількістю годин та переліком тематики.

 

Реєстрація на курси проводиться за адресою: Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, 79000  м. Львів,  вул. Січових Стрільців,  16,  кім. 108,  телефон  239-41-39.