Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників в ЛНУ імені Івана Франка

20.12.2021 | 11:13

Упродовж декількох останніх років Львівський національний університет імені Івана Франка проводить тематичні курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти на базі Центру неформальної освіти Інституту післядипломної освіти та до університетської підготовки. Ось і цьогоріч понад 850 педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти м. Львова та Львівської області мали змогу підвищити свою професійну кваліфікацію на цих курсах.

Тематика курсів охоплювала нові підходи до викладання у рамках предметних спеціалізацій спеціальності 014 «Середня освіта», як от «Теорія і практика сучасної англійської мови. Практична граматика та сучасний лексикон англійської мови», «Інноваційні підходи до вивчення математики», «Нові підходи у методиці викладання української літератури», «Сучасні методи, новітні здобутки та нові підходи в дослідженнях історії України» і т. п., так і загальні питання щодо інформаційного забезпечення та можливостей дистанційної форми проведення навчального процесу «Сучасні освітні інновації», особливостей інклюзивного освітнього процесу. До викладання на цих курсах були залучені провідні науково-педагогічні працівники географічного, іноземних мов, історичного, механіко-математичного, педагогічної освіти, хімічного, філологічного факультетів Університету, а також фахівці Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.

Обсяг тематичних курсів становив 30 годин (1 кредит ЄКТС). Заняття проводились без відриву від основного місця праці із використанням дистанційних технологій. Це дозволило охопити не тільки педагогічних працівників ЗЗСО м. Львова, але і віддалених від обласного центру шкіл, зокрема, Дрогобицького, Самбірського, Стрийського та Червоноградського районів Львівської області. За підсумками навчання педагогічні працівники отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації встановленого зразка.

Львівський національний університет імені Івана Франка і надалі продовжуватиме надання згаданої освітньої послуги педагогічним працівникам. Зокрема, на наступний 2022 рік планується проведення таких тематичних курсів підвищення кваліфікації:

 

 

з/п

Спеціальність

Тематика курсів підвищення кваліфікації

педагогічних працівників

Обсяг годин
1. 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Теоретичні проблеми й практичні труднощі у вивченні української мови. 

30

2.

Нові підходи у методиці викладання української літератури.

30

3.

Фольклор як культурний код української ментальності.

30

4. 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Теорія і практика сучасної англійської мови. Практична граматика та сучасний лексикон англійської мови.

30

5.

Новітні та традиційні методики викладання англійської мови  та літератури.

30

6.

Комунікативні аспекти англійської мови. Мова і соціум, мова і культура.

30

7. 014.03 Середня освіта (Історія)

Сучасні методи, новітні здобутки та нові підходи в дослідженнях історії України.

30

8.

Нові підходи в методиці викладання історії.

30

9.

Світова історія: глобальні виклики та сучасні підходи в історіописанні.

30

10. 014.04 Середня освіта (Математика)

Інноваційні підходи до вивчення математики.

30

11.

Нестандартні методи розв’язування математичних задач.

30

12. 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Сучасна біологія.

30

13. 014.06 Середня освіта (Хімія)

Сучасне природознавство та зміст хімічної освіти.

30

14.

Методика викладання хімії та інформаційні технології.

30

15.

Новітні підходи до вивчення хімії як частини природознавчого циклу.

30

16. 014.07 Середня освіта (Географія)

Сучасна географія: дослідження процесів, зв’язків, проблем.

30

17.

Формування предметних компетенцій з географії.

30

18.

Нові основні тренди та їх застосування в шкільній географії.

30

19. Загальні тематичні курси

Особливості булінгу в шкільному середовищі та роль емоційного інтелекту в його профілактиці.

30

20.

Сучасні освітні інновації.

30

21.

Діти з порушеннями психофізичного розвитку в інклюзивному освітньому процесі.

30

22.

Медіаграмотність в освітньому просторі.

30