Курси підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти І-ІІ р. а.

17.12.2018 | 11:21

До уваги керівників закладів вищої освіти І-ІІ рівня акредитації

м. Львова та Львівської області

 

Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка проводить у 2018/2019 н. р. набір педагогічних працівників закладів вищої освіти І-ІІ рівня акредитації м. Львова та Львівської області на курси підвищення кваліфікації (психолого-педагогічний цикл) з відривом  від основного місця праці.

Метою навчання працівників є вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення  професійних знань, умінь, навичок і набуття досвіду, оновлення і розширення знань та формування нових професійних компетентностей у психолого-педагогічній діяльності педагогічних працівників.

Навчання  здійснюють на підставі угод, які укладаються між закладом-замовником та закладом-виконавцем (Інститутом післядипломної освіти та доуніверситетської  підготовки ЛНУ імені Івана Франка). Перед психолого-педагогічним циклом викладачі загальноосвітніх дисциплін закладів вищої освіти І-ІІ р. а. мають змогу пройти стажування на відповідних кафедрах Університету обсягом 36 год.

Фінансування витрат, пов’язаних з навчанням педагогічних працівників, здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством України, а також за рахунок фізичних та юридичних осіб.  Вартість  навчання – 660 гривень.

Скерування на навчання здійснюється за наказом керівника закладу-замовника відповідно до плану-графіка та договору, а зарахування на навчання – за наказом  директора закладу-виконавця (Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки ЛНУ імені Івана Франка).

Інститут  організовує і контролює навчальний процес, який проводять науково-педагогічні працівники Львівського національного університету імені Івана Франка протягом п’яти робочих днів (28.01-01.02.2019 р.).

Педагогічним працівникам, які прослухали  курс навчання  з психолого-педагогічних дисциплін в обсязі 36 аудиторних годин та попередньо пройшли підвищення кваліфікації (стажування) за фахом, видають відповідне свідоцтво встановленого  зразка, яке свідчить про те, що викладач закладу вищої освіти І-ІІ рівня акредитації навчався в Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка із зазначеною загальною кількістю годин та переліком тематики.

 

 

Реєстрацію на курси проводять за адресою: Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, 79000  м. Львів,  вул. Січових Стрільців,  16,  кім. 108,  телефон  239-41-39.