Мовні курси для вступу в магістратуру (англійська мова)

30.09.2019 | 09:00

Львівський національний університет імені Івана Франка

Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки

Центр неперервної освіти

 ЗАПРОШУЄ

 студентів і випускників

 на  мовні курси для вступу в магістратуру (англійська мова)

(за програмою Єдиного вступного іспиту, затвердженого наказом МОН № 411 від 28.03.2019 р.)

 

Програма курсів зорієнтована на здачу єдиного вступного іспиту з англійської мови і створена з урахуванням Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1-В2)

 

Тематика курсів англійської мови для вступу у магістратуру

 1. Сім’я. Родинні стосунки. Злічувані та незлічувані іменники.
 2. Характер людини. Множина іменників. Присвійний відмінок іменників.
 3. Повсякденне життя і його проблеми. Іменникові словосполучення.
 4. Дружба, любов. Означений та неозначений артиклі.
 5. Стосунки з однолітками, в колективі. Вживання артикля з власними назвами.
 6. Особистісні пріоритети. Розряди прикметників.
 7. Помешкання. Порядок прикметників у реченні.
 8. Режим дня. Ступені порівняння прикметників.
 9. Здоровий спосіб життя. Розряди прислівників
 10. Світ захоплень. Порядок прислівників у реченні.
 11. Молодь і сучасний світ. Ступені порівняння прислівників
 12. Плани на майбутнє, вибір професії. Кількісні, порядкові та дробові числівники.
 13. Погода. Навколишнє середовище. Особові, присвійні займенники.
 14. Людина і довкілля. Зворотні, взаємні, вказівні, означальні займенники.
 15. Харчування. Неозначені, заперечні, кількісні займенники.
 16. Грошові відносини в суспільстві. Правильні і неправильні дієслова.
 17. Покупки. Теперішні часи активного стану.
 18. Одяг. Минулі часи активного стану.
 19. Подорожі. Майбутні часи активного стану.
 20. Екскурсії. Часові форми пасивного стану.
 21. Традиції та звичаї. Конструкція having something done.
 22. Спорт. Узгодження підмета і присудка.
 23. Повторення лексичного та граматичного матеріалу.
 24. Злочини і покарання. Модальні дієслова can,may, could, might.
 25. Обов’язки та права людини. Модальні дієслова should, ought to, must, have to.
 26. Політичний устрій. Модальні дієслова shall, will, would.
 27. Виборче право. Модальні дієслова be, need, dare.
 28. Міжнародний рух. Форми інфінітива. Інфінітив з і без to.
 29. Система освіти. Конструкції з інфінітивом.
 30. Іноземні мови в житті людини. Форми герундія, комплекси з герундієм.
 31. Засоби масової інформації. Інфінітив або герундій.
 32. Інтернет. Дієприкметник.
 33. Кіно, телебачення, театр. Дієприкметникові комплекси.
 34. Живопис, музеї, виставки. Типи прийменників.
 35. Література, музика. Сполучники сурядності і підрядності. Дискурсивні маркери.
 36. Науково-технічний прогрес. Типи речень. Порядок слів в англійському реченні.
 37. Видатні науковці. Умовний спосіб дієслова.
 38. Академічна англійська. Пряма й непряма мова.
 39. Словотвір. Фразові дієслова.
 40. Особливості тесту з англійської мови.

 

Умови навчання:

Тривалість навчання – 2 семестри:

орієнтовно з 21.10.2019 року до 26.12.2019 року – 1 семестр;

орієнтовно з 18.02.2020 року до 06.06.2020 року – 2 семестр.

 

Заняття відбуваються 2 рази в тиждень з 18.10 до 20.10.

 

Початок навчання (при умові комплектації групи) – з 21 жовтня 2019 року.

 

Загальна кількість академічних годин – 144 на весь курс навчання.

1 академічна година = 40 хвилин.

 

Наповненість групи  – 10 осіб.

 

Вартість навчання: 5800 грн. за весь курс навчання.

Оплата посеместрова (2900 грн. за один семестр).

 

Для запису на курси необхідно

до 11 жовтня 2019 року надіслати на електронну пошту

cno-ipodp@ukr.net  анкету учасника за зразком:

 

 1. Курси англійської мови для вступу на магістратуру.
 2. Прізвище, ім’я, по батькові.
 3. Навчальний заклад, факультет, курс.
 4. Дні тижня, які оптимально підходять Вам для навчання (вказати максимально можливу кількість днів).
 5. Номер мобільного телефону.
 6. Електронна пошта.