«Облік у малому бізнесі»

обсяг годин – 36 академічних годин

тривалість курсів становить 5 тижнів.

заняття відбуваються 2 рази в тиждень по 2 пари в день (4 академічні години).

наповненість групи – 10-15 осіб

після закінчення курсів видається сертифікат встановленого зразка

 

Умова: слухачі повинні володіти базовим рівнем знань та навиків з бухгалтерського обліку

 

Тема 1. Організація підприємницької діяльності у сфері малого бізнесу (МБ)

1.1.      Визначення та нормативно-правове регулювання суб’єктів малого бізнесу (СМБ)

1.2.      Порядок державної реєстрації фізичних та юридичних осіб

1.3.      Системи оподаткування СМБ.

Тема 2.  Основи організації обліку СМБ

2.1 Форми організації ведення бухгалтерського обліку на малих підприємствах

2.2 Основи організації спрощеної системи бухгалтерського обліку

Тема 3.  План рахунків бухгалтерського обліку та особливості його застосування на малих підприємствах

3.1.Призначення, будова та кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку (для початкового рівня)

3.2. Порядок використання загального Плану рахунків

3.3. Характеристика та використання спрощеного Плану рахунків

Тема 4.  Особливості ведення бухгалтерського обліку СМБ за спрощеною системою

4.1. Облік грошових коштів

4.2. Облік запасів

4.3. Облік розрахункових операцій

4.4. Облік необоротних активів

4.5. Облік власного капіталу та забезпечення зобов’язань

4.6. Облік витрат доходів та фінансових результатів

Тема 5.  Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва

5.1. Фінансовий звіт СМП (ф. 1-м, ф. 2-м)

5.2.Спрощений фінансовий звіт СМП(ф. 1-мс, ф. 2-мс)

Розв’язання комплексної задачі зі заповненням регістрів бухгалтерського обліку згідно методичних рекомендацій міністерства фінансів України №720 та Спрощеноїфінансової звітності СМП.

Тема 6.  Облік розрахунків за податками і платежами, складання “Податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи”

Розв’язання комплексної задачі із заповненням Заяви та Декларації

Тема 7.  Облік, оподаткування та звітність приватних підприємців (фізичних осіб) – платників єдиного податку

Тема 8.  Особливості обліку доходів та витрат, оподаткування і звітності приватних підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування

8.1. Порядок заповнення книги доходів і витрат

8.2. Звітність приватних підприємців та порядок сплати ними податків

8.3.Розрахунок ЄСВ та порядок заповнення річного звіту приватним підприємцем.