Перелік документів для подання абітурієнтами в Приймальну комісію Університету

Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Університету тільки в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії Університету лише в окремих випадках, зазначених у п. 3 розділу VI Правил прийому. Перелік документів, які подають вступники:

  1. копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
  2. мотиваційний лист;
  3. копія документа, що посвідчує особу та громадянство;
  4. копія військово-облікового документа;
  5. чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см.

Інші копії документів подаються вступником, які підтверджують право на зарахування за індивідуальною усною співбесідою.

Вступник пред’являє особисто документ, що посвідчує особу та громадянство, документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

Вступники можуть подати до 5-ти заяв на місця державного та регіонального замовлення. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за всіма джерелами фінансування обмежується 15-ма заявами.

(розділ VI «Правил прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2024 році»).