Перелік документів для подання абітурієнтами в Приймальну комісію Університету

Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Університету тільки в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії Університету лише окремих випадках, зазначених у п. 1 розділу VI Правил прийому. Перелік документів, які подають вступники:

  1. копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
  2. копія сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
  3. копія документа, що посвідчує особу та громадянство;
  4. чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см.

Інші оригінали чи копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Вступник пред’являє особисто документ, що посвідчує особу та громадянство, документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

Вступники можуть подати до 5-ти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб обмежується 20-ма заявами.

(розділ VI «Правил прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2022 році»).