Пільги для слухачів підготовчих курсів при вступі на навчання до Університету

Вступникам, які в рік вступу закінчили підготовчі курси Університету, для вступу на навчання на спеціальності Університету, зазначені у додатку 10 цих Правил, додають до 10 балів (до 5 % від загального конкурсного бала) за результатами підсумкової атестації.

Кількість балів за успішне закінчення підготовчих курсів Університету для вступу до нього на відповідну спеціальність обчислюють за результатами підсумкової атестації за такою схемою:

до 80 балів за результатами атестації з української мови та літератури;

до 60 балів за результатами атестації з кожного з двох інших конкурсних предметів.

Додаткові бали, що зараховують до загального конкурсного бала, обчислюють множенням отриманого сумарного бала на коефіцієнт 0,05 (5 %).

Усе вищенаведене поширюється на підготовчі курси Університету, обсяг навчальних годин яких становить не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців. Кількість балів, нарахованих вступникам відповідно до цього оприлюднює Приймальна комісія Університету до початку прийому заяв.

(пп. 6.3 «Правил прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2017 році»).