Правничий факультет(відділення)

 

Навчання з спеціальності «правознавство» за заочною формою в Інституті забезпечує правничий факультет (відділення) і здійснюється згідно з навчальними планами, затвердженими Вченою радою юридичного факультету Університету.

Термін навчання – 3,5 роки.

Підготовка слухачів забезпечується викладачами десяти кафедр юридичного факультету, серед яких 24 професори, доктори юридичних наук, 103 кандидати наук, доценти.

Протягом навчального року проводяться дві заліково-екзаменаційні сесії тривалістю по 20 календарних днів кожна (у першому і другому семестрі). Під час сесій читаються лекції, проводяться практичні заняття. Слухачі складають іспити та заліки в середньому з 10 навчальних дисциплін, пишуть курсові та контрольні роботи.

Починаючи з третього курсу, слухачам надається право вибору однієї з 6 спеціалізацій: правове забезпечення організації та діяльності органів місцевого самоврядування, фінансово-правова, правове забезпечення господарської діяльності, правове забезпечення соціально-економічних прав в Україні, адвокатура, досудове розслідування кримінальних справ.

В останньому семестрі слухачі протягом місяця проходять виробничу практику. Завершується навчання складанням державних іспитів (в залежності від обраної спеціалізації) і захистом дипломних робіт.