Процедура проведення зарахування на навчання

Приймальна комісія до 04 серпня 2015 року приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення за найвищим пріоритетом з числа вказаних абітурієнтом при поданні заяв, за яким вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця державного замовлення, та формує відповідні списки рекомендованих до зарахування вступників (п.14.1 «Правил прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2015 році»).

Вступники після прийняття Приймальною комісією рішення про їх рекомендування до зарахування зобов’язані до 08 серпня 2015 року виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому. Особи, які у зазначені строки не подадуть до Приймальної комісії оригінали вище вказаних документів, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

(пп.15.1, 15.2 «Правил прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2015 році»).

Коригування списку рекомендованих до зарахування Приймальна комісія здійснює під час вибору вступниками місця навчання з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування, і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком, які виконали вимоги щодо подання оригіналів документів.

(п.16.1 «Правил прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2015 році»).

Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формують списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, в яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов’язані не пізніше 16 серпня виконати вимоги для зарахування: подати до Приймальної комісії оригінали документів або завірені копії документів разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, в якому зберігаються оригінали цих документів. Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування. Оплату навчання здійснюють згідно з договором, укладеним сторонами.

(пп.16.3, 16.4 «Правил прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2015 році»).

Зарахування вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, здійснюється відповідно до рішення Приймальної комісії за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 10 серпня 2015 року; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) – не пізніше 17 серпня 2015 року (розділ IV «Правил прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2015 році»).