Семінар-тренінг «Розв’язання конфліктів»

загальна кількість – 16 годин

заняття відбуваються 2 рази в тиждень – субота, неділя – по 8 академічних годин в день

кількість осіб в групі – 15-20

тренер – проф.Грабовська С.Л.

Мета курсу: сформувати у слухачів знання про природу, теорії конфлікту, шляхи та способи урегулювання суперечок, розв’язання конфліктів, процедури примирення, потенційні можливості громади у запобіганні та вирішенні конфлікту. Курс передбачає також виробити у слухачів уміння та навички аналізувати конфліктну ситуацію, обирати способи її розв’язання, здійснювати процедуру примирення.

Після завершення курсу кожен слухач повинен уміти:

  • визначати сутність конфлікту, його причину, вид, рівні, особливості з точки зору відповідної теорії;
  • аналізувати конкретну конфліктну ситуацію, складати карту конфлікту, вказуючи позиції та інтереси, цінності сторін;
  • обирати та оцінювати доцільність відповідного стилю або системи стилів поведінки у конфліктній ситуації;
  • визначати міру втручання у конфлікт сторін, організацій, громади, обирати доцільну процедуру примирення;
  • здійснювати підготовку, організовувати переговори, дотримуючись принципів і правил;
  • оцінювати та з’ясовувати позитивні сторони та обмеження переговорів різних типів, пояснювати важливість колаборативних (принципових) переговорів.