Спеціальність “Середня освіта (біологія та здоров’я людини)”

Спеціальність

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Факультет

Біологічний

Ліцензійний обсяг, осіб

 81 (денна форма здобуття освіти) 

Обсяг держзамовлення на 2021/2022 н.р., осіб

 16 (денна форма здобуття освіти)    

Перелік конкурсних предметів у НМТ (ваговий коефіцієнт)
1. Українська мова (0,3)

2. Математика (0,35)

3. Історія України (0,35)

Загальний конкурс заяв на одне ліцензоване місце

2019

2020

2021

д

д

д

9,7

5,7

9,0

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

2019

2020

2021

д

д

д

176,6

165,4

172,4

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2021 році, грн.  

24 942 (денна форма здобуття освіти)

 

Перспективи працевлаштування

 

Заклади загальної середньої освіти