Спеціальність “Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)”

Спеціальність

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Факультет

Біологічний

Ліцензійний обсяг, осіб

 81 (денна форма навчання) 

Обсяг держзамовлення на 2022/2023 н.р., осіб

 17 (денна форма навчання)    

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова

2. Математика

3. Біологія* або історія України, або іноземна мова, або фізика, або хімія

Загальний конкурс заяв на одне ліцензоване місце

2020

2021

2022

д

д

д

5,7

9,0

0,6

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

2020

2021

2022

д

д

д

165,4

172,4

138,0

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2023 році, грн.  

30 180 (денна форма навчання)

 

Перспективи працевлаштування

 

Заклади загальної середньої освіти