Спеціальність 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська: англійська та друга іноземні мови і літератури

Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська: англійська та друга іноземні мови і літератури