Спеціальність 035 Філологія (035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська: англійська та друга іноземні мови і літератури)

 

Програма_фахового вступного випробування за спеціальністю 035 Філологія (035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська: англійська та друга іноземні мови і літератури)

 

Зразок вступних тестових завдань за спеціальністю 035 Філологія (035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська: англійська та друга іноземні мови і літератури)