Спеціальність “Біотехнології та біоінженерія (Біотехнології та біоінженерія)”

Спеціальність

162 Біотехнології та біоінженерія (Біотехнології та біоінженерія)

Факультет

Біологічний

Ліцензійний обсяг, осіб

80 (денна форма навчання)

Обсяг держзамовлення на 2022/2023 н.р., осіб

5 (денна форма навчання)

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова

2. Математика

3. Біологія* або історія України, або іноземна мова, або фізика*, або хімія*

Загальний конкурс заяв на одне ліцензоване місце

2021

2022

д

д

1,0

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

2021

2022

д

д

174,1

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2023 році, грн.  

28 607 (денна форма навчання)

 

Перспективи працевлаштування

 

Науково-дослідні установи; підприємства харчової та переробної промисловості.