Спеціальність “Біотехнології та біоінженерія (Біотехнології та біоінженерія)”

Спеціальність

162 Біотехнології та біоінженерія (Біотехнології та біоінженерія)

Факультет

Біологічний

Ліцензійний обсяг, осіб

80 (денна форма здобуття освіти)

Обсяг держзамовлення на 2021/2022 н.р., осіб  

(денна форма здобуття освіти)

 

Перелік конкурсних предметів у НМТ (ваговий коефіцієнт)
1. Українська мова (0,35)

2. Математика (0,35)

3. Історія України (0,3)

Загальний конкурс заяв на одне ліцензоване місце

2021

д

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

2021

д

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2021 році, грн.  

26 250 (денна форма здобуття освіти)

 

Перспективи працевлаштування

 

Науково-дослідні установи; підприємства харчової та переробної промисловості.