Спеціальність “Науки про Землю (геоекологія і прикладна геоморфологія)”

Спеціальність

101 Науки про Землю (Геоекологія і прикладна геоморфологія)

Факультет

Географічний

Ліцензійний обсяг, осіб

25 (денна форма здобуття освіти)  

Обсяг держзамовлення на 2021/2022 н.р., осіб  

12 (денна форма здобуття освіти)

 

Перелік конкурсних предметів у НМТ (ваговий коефіцієнт)
1. Українська мова (0,35)

2. Математика (0,40)

3. Історія України (0,25)

Загальний конкурс заяв на одне ліцензоване місце

2019

2020

2021

д

д

д

1,0

1,2

1,2

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

2019

2020

2021

д

д

д

156,2

162,5

182,1

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2021 році, грн.  

24 942 (денна форма здобуття освіти)

 

Перспективи працевлаштування

 

Науково-дослідні установи; підприємства харчової та переробної промисловості; музеї; санітарно-епідеміологічні станції; лабораторії із захисту рослин та ін.