Спеціальність “Науки про землю (ґрунтознавство та експертна оцінка земель)”

Спеціальність

103 Науки про Землю (Ґрунтознавство та експертна оцінка земель)

Факультет

Географічний

Ліцензійний обсяг, осіб

35 (денна форма навчання)

Обсяг держзамовлення на 2021/2022 н.р., осіб

20 (денна форма навчання)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова

2. Математика

3. Історія України* або іноземна мова*, або біологія*, або географія*, або фізика*, або хімія*

Загальний конкурс заяв на одне ліцензоване місце

2019

2020

2021

д

д

д

1,5

1,5

3,0

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

2019

2020

2021

д

д

д

130,9

141,7

162,4

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2021 році, грн.  

23 642 (денна форма навчання)

 

Перспективи працевлаштування

 

Науково-дослідні установи; органи державного та регіонального управління, землевпорядні організації, комерційні установи та ін.