Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на перший курс на основі повної загальної середньої освіти

Етапи вступної кампанії       Терміни
Терміни подання заяв та документів для участі у вступних іспитах, творчому конкурсі на місця державного замовлення 20 червня – 01 липня
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту Початок реєстрації 01 липня
Прийом заяв та документів, передбачених розділом VІ Правил прийому Початок прийому 14 липня
Закінчення прийому для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів 16 липня, 18.00
Закінчення прийому для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів, складених у період з 01 по 13 липня 22 липня, 18.00
Закінчення прийому для осіб, які вступають тільки за результатами ЗНО 22 липня, 18.00
Терміни проведення вступних іспитів, творчих конкурсів для вступників на місця держзамовлення
додаткові сесії для вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб
01–13 липня

14-22 липня

Терміни проведення співбесід 17–19 липня
Оприлюднення списку осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення за результатами співбесіди до 12.00
20 липня
Виконання умов зарахування вступників за результатами співбесіди на місця державного замовлення до 10.00
22 липня
Зарахування вступників за результатами співбесіди на місця державного замовлення до 15.00
22 липня
Оприлюднення списку осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) перший етап – до 12.00 20 липня
другий етап – до 12.00 29 вересня
Виконання вимог до зарахування вступниками, які рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення за квотою-2 перший етап – до 10.00 22 липня
другий етап – до 10.00 30 вересня
Зарахування вступників за квотою-2 за державним замовленням (реалізація другого (завершального) етапу здійснюється шляхом переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб перший етап – до 15.00 22 липня
другий етап – до 15.00 30 вересня
Формування рейтингового списку осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1, квотою-3, квотою-4), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отриманння чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням 27 липня
Виконання вимог вступниками, які рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення, що вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів, у тому числі за квотою-1, квотою-3, квотою-4 до 18.00
04 серпня
Зарахування вступників, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1, квотою-3, квотою-4), на місця державного замовлення 05 серпня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не раніше 18.00 04 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів за кошти фізичних та юридичних осіб до 18.00
11 серпня
Зарахування вступників для навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів до 12.00
12 серпня
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти відповідно до розділу XII Правил прийому 15-16 серпня

(п.2 Розділу V «Правил прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2022 році»)