Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на перший курс на основі повної загальної середньої освіти

Етапи вступної кампанії       Терміни
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту Початок реєстрації 01 серпня
Прийом заяв та документів, передбачених розділом V Правил прийому Початок прийому 13 серпня
Закінчення прийому для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів 16 серпня, 18.00
Закінчення прийому для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО 22 серпня, 18.00
Терміни проведення творчих конкурсів для вступників на місця держзамовлення
додаткові сесії для вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб
01–12 серпня

13-22 серпня

Терміни проведення співбесід 16–18 серпня
Оприлюднення списку осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення за результатами співбесіди до 12.00 20 серпня
Виконання умов зарахування вступників за результатами співбесіди на місця державного замовлення до 10.00 22 серпня
Зарахування вступників за результатами співбесіди на місця державного замовлення до 15.00 22 серпня
Формування рейтингового списку осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1, квотою-3, квотою-4), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отриманння чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням до 12.00 27 серпня
Виконання вимог вступниками, які рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення, що вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів, у тому числі за квотою-1, квотою-3, квотою-4 до 18.00 31 серпня
Зарахування вступників, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1, квотою-3, квотою-4), на місця державного замовлення до 12.00 05 вересня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не раніше 12.00 06 вересня
Виконання вимог до зарахування вступниками, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів за кошти фізичних та юридичних осіб до 18.00 11 вересня
Зарахування вступників для навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів до 18.00 12 вересня
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти відповідно до розділу XII Правил прийому 14-15 вересня

(п.2 Розділу V «Правил прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2018 році»)