Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на перший курс на основі повної загальної середньої освіти

Етапи вступної кампанії       Терміни
Терміни подання заяв та документів для участі у творчому конкурсі на місця державного замовлення 15 червня – 25 червня
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту Початок реєстрації 01 липня
Прийом заяв та документів, передбачених розділом VІ Правил прийому Початок прийому 29 липня
Закінчення прийому для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів 8 серпня, 18.00
Закінчення прийому для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту, а також творчих конкурсів, складених у період з 01 по 18 липня 23 серпня, 18.00
Терміни проведення вступних іспитів, творчих конкурсів для вступників на місця держзамовлення
додаткові сесії для вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб
01–18 липня

9-16 серпня

Терміни проведення індивідуальних усних співбесід 9–16 серпня
Оприлюднення списку осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення за результатами індивідуальної усної співбесіди до 12.00
17 серпня
Виконання умов зарахування вступників за результатами індивідуальної усної співбесіди на місця державного замовлення до 10.00
20 серпня
Зарахування вступників за результатами індивідуальної усної співбесіди на місця державного замовлення до 15.00
22 серпня
Оприлюднення списку осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) перший етап – до 12.00 17 серпня
другий етап – до 12.00 29 вересня
Виконання вимог до зарахування вступниками, які рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення за квотою-2 перший етап – до 10.00 20 серпня
другий етап – до 10.00 30 вересня
Зарахування вступників за квотою-2 за державним замовленням (реалізація другого (завершального) етапу здійснюється шляхом переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб перший етап – до 15.00 22 серпня
другий етап – до 15.00 30 вересня
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) 29 серпня
Виконання вимог вступниками, які рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення до 18.00
02 вересня
Зарахування вступників, які вступають на місця державного замовлення 05 вересня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не раніше 18.00 02 вересня
Виконання вимог до зарахування вступниками, які вступають на місця за кошти фізичних та юридичних осіб до 18.00
12 вересня
Зарахування вступників для навчання за кошти фізичних та юридичних осіб до 12.00
13 вересня
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб відповідно до розділу XII Правил прийому 15-16 вересня

(п.2 Розділу V «Правил прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2022 році»)