Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на перший курс на основі повної загальної середньої освіти

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

з 01 липня

Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах

Початок реєстрації

03 липня

Закінчення реєстрації для вступу на місця державного або регіонального замовлення

до 18.00 10 липня

Закінчення реєстрації для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 18.00 25 липня

Терміни проведення співбесід та творчих конкурсів

для вступників на місця державного замовлення

08 – 19 липня

для вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

08 – 31 липня

Реєстрація заяв вступників

Початок реєстрації

19 липня

Закінчення реєстрації

до 18.00 31 липня

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту

за державним або регіональним замовленням

не пізніше 05 серпня

Виконання вимог до зарахування вступниками, які рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення

до 18.00 08 серпня

Зарахування вступників, які вступають за державним або регіональним замовленням

не пізніше 10 серпня

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не раніше 09 серпня

Виконання вимог до зарахування вступниками, які вступають

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 17.00 13 серпня

Зарахування вступників для навчання

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 12.00 14 серпня

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти відповідно до Розділу XII Правил прийому

15 – 16 серпня

(п.2 Розділу V «Правил прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2024 році»)