Відділ організації навчання іноземних громадян

Діяльність відділу організації навчання спрямована на сприяння адаптації іноземних громадян-слухачів ЦМО до нових умов проживання і навчання. Іноземні громадяни, які прибувають для навчання в університеті ще не володіють українською мовою і їм необхідна допомога проживання в новому мовному, соціально-культурному і кліматичному середовищі. У зв’язку з цим на відділ організації навчання покладено вирішення цілого комплексу питань, пов’язаних з навчанням і проживанням іноземних громадян – слухачів підготовчого відділення Центру. Це питання зустрічі в аеропорту, прибуття до Львова і поселення у гуртожиток. Допомога в оформленні необхідних міграційних документів, постановки на облік, ведення особових справ слухачів. Оформлення угод на навчання і проживання у гуртожитку, підготовка відповідних наказів і облік поплати за навчання і проживання у гуртожитку. Допомога в організації медичного обстеження і наданні медичної допомоги слухачам. Вирішення поточних побутових питань слухачів і контроль за дотриманням правил проживання у гуртожитку. Працівники відділу проводять позааудиторну організаційну роботу з слухачами. Окремою ділянкою роботи відділу є підготовка документів для забезпечення навчального процесу – розкладів проведення занять, графіків вводу дисциплін, списків слухачів. Додатково працівники відділу готують вступні документи для подання у приймальну комісію університету, оформляють довідок та інші документи для слухачів, а також допомагають у проведенні нострифікації документів про освіту тим слухачам, які планують навчання в магістратурі чи аспірантурі. Працівники відділу мають необхідну кваліфікацію для виконання наведених вище робіт і володіють декількома іноземними мовами. Відділ проводить профорієнтаційну роботу, веде листування з потенційними слухачами, готує і надсилає відповідні запрошення для навчання в ЦМО.