Відділ тестування іноземних громадян з української мови

Важливим напрямом роботи Центру є сертифікаційне тестування для визначення рівня володіння українською мовою як іноземною (УМІ). Для проведення тестування використовують мовні стандарти і відповідні тести, укладені викладачами підготовчого відділення для іноземних громадян. Відділ проводить сертифікаційні екзамени з УМІ для усіх рівнів володіння українською мовою. Усі бажаючі визначити свій рівень володіння українською мовою можуть це зробити у відділі тестування ЦМО і отримати відповідний сертифікат, який засвідчує рівень їхньої мовленнєвої компетенції і дозволяє провадження освітньої, комерційної, консультативної та інших видів легальної діяльності на території України.