Відділення педагогічної та сертифікаційної освіти

З 2012 року у складі ЦДСО успішно функціонує відділення педагогічної та сертифікаційної освіти, завданням якого є організація і проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх середніх навчальних закладів та викладачів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, а також проведення на базі Інституту із залученням викладачів профільних кафедр Університету навчальних курсів: з вивчення німецької, грецької, англійської, іспанської, польської, перської, арабської, японської мов; комп’ютерних; перепідготовки з питань радіаційної безпеки; підготовки арбітражних керуючих та ін. Це відділення також займається організацією стажування на кафедрах Університету викладачів ВНЗ України ІІІ-IV рівня акредитації.