Школа «Разом із Університетом»

Школа «Разом із Університетом»

Школа «Разом із Університетом» – це Суботня школа та Літня мовна школа «Разом із Університетом».

Метою діяльності Школи «Разом із Університетом» є проведення серії занять, тренінгів, майстер-класів тощо для розвитку та стимулювання зацікавленості дітей до навчання, підтримка обдарованих дітей та реалізація принципу надання рівного доступу до якісної освіти учням усіх шкіл.

 

Суботня «Школа Разом з Університетом»

Суботня «Школа Разом з Університетом» для школярів 7-11 класів загальноосвітніх середніх шкіл працює за різними напрямками підготовки, відповідно до профілю базових факультетів Університету.

Суботня «Школа Разом з Університетом» складається з:

  • Суботньої Мовної школи – це вивчення іноземної мови, яке базуватиметься на прикладах з різних життєвих ситуацій, практики сприйняття «мови на слух» та «спонтанного» спілкування;
  • Суботньої Школи географічного краєзнавства – це вивчення Львова з погляду його економічного, соціального, культурно-освітнього потенціалу, можливостей реалізувати себе у місті;
  • Суботньої Школи журналістської майстерності «Проба пера» – це вивчення азів сучасної журналістської діяльності, яке базуватиметься на майстер-класах журналістів провідних ЗМІ України, навчальній практиці у студентських телестудії та редакції, цікавих лекціях професіоналів з різних суспільних сфер, підготовці учнів 11 класів до творчого конкурсу при вступі на факультет журналістики тощо.

Для навчання відводиться 3 академічні години на день, тривалість заняття 45 хвилин. Тривалість навчання становить – 36 академічних годин на семестр. Групи формуються за віковою ознакою (7, 8, 9, 10, 11 класи). Заняття проводяться у цікавій формі з використанням комунікативного методу, змістовна частина спрямована як на повторення вивченого, так і на засвоєння нових знань, не передбачених шкільною програмою. Заняття відбуваються у малокомплектних групах (не більше 15 осіб).

 

Літня мовна «Школа Разом з Університетом»

Робота школи спрямована на закріплення та подальший розвиток базових знань з іноземної мови у формі ігрового вивчення такого матеріалу дітьми. Тривалість навчання – 2 тижні (10 днів). Вікові групи – 1-2 клас; 3-4 клас; 5-6 клас; 7-8 клас; 9-10 клас. Кількість академічних годин – 30 (1 академічна година = 45 хвилин). Заняття тривають щодня (крім суботи та неділі) по 3 академічні години:  3 уроки по 45 хвилин; перерви між уроками –5 і 10 хвилин. Кількість осіб в групі – 10. Заняття проводяться у канікулярний період – в червні-липні.

 

Суботня Школа юного правника

Суботня школа юного правника дозволить школярам сформувати власне бачення професійного майбутнього та обрати фах правника, забезпечить наявну потребу майбутніх студентів юридичного факультету у спеціалізованій довузівській підготовці, надасть потенційним абітурієнтам базові знання з найважливіших навчальних дисциплін, які викладаються на першому курсі факультету («Теорія держави і права», «Історія держави і права», «Конституційне право»), сприятиме поступовому переходу від поверхневих тем шкільної програми до значно складніших навчальних дисциплін.

 

Суботня школа з основ психології «Пізнай себе»

Суботня школа з основ психології «Пізнай самого себе»  має на меті ознайомити учнів із основами психологічних знань, розвинути у них соціальні та комунікативні компетенції, здатність до самоаналізу та саморозвитку.

 

Суботня Школа успішного учня

Суботня школа успішного учня має на меті сформувати в учнів основи навичок швидкого та ефективного опрацювання інформації, її сортування та презентації, що є обов’язковою передумовою успішного навчання в школі, університеті та поза межами академічних навчальних закладів. Заняття спрямовані на розвиток основ самоменеджменту, вміння вести дискусії, презентувати і обґрунтовано захищати власну думку, злагоджено працювати в команді.