Спеціальність “Германські мови та літератури (переклад включно) (англійська та друга іноземні мови і літератури))””

Спеціальність

035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) (англійська та друга іноземні мови і літератури))

Факультет

Іноземних мов

Ліцензійний обсяг, осіб

270 (денна форма навчання)

100 (заочна форма навчання)

Обсяг держзамовлення на 2017/2018 н.р., осіб

54 (денна форма навчання)

 6 (заочна форма навчання)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література

2. Іноземна мова*

3. Історія України або географія

Загальний конкурс заяв на одне ліцензійне місце

2015

2016

2017

д

з

д

д

з

44,6

8,5

43,1

7,7

1,2

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

2015

2016

2017

д

з

д

д

з

182,4

177,9

168,5

191,3

185,4

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2017 році, грн.  

20 241 (денна форма навчання)

14 169 (заочна форма навчання) 

 

Перспективи працевлаштування

 

Навчальні заклади різних форм власності, спільні з іноземними фірмами підприємства, агенції з перекладу та ін.