Спеціальність “Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) (німецька і англійська мови та літератури))”

Спеціальність 035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) (німецька і англійська мови та літератури)
Факультет Іноземних мов
Ліцензійний обсяг, осіб 40 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2016/2017 н.р., осіб 7 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Німецька мова*
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце 2014 2015 2016
д д д
7,6 10,1 9,2
Прохідний бал на бюджетну форму навчання  2015  2016
 д  д
 177,645  179,350
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2016 році, грн.

 13 206 (денна форма навчання)

Перспективи працевлаштування  Спільні з іноземними фірмами підприємства, агенції з перекладу та ін.