Спеціальність “Хімія”

Спеціальність 102 Хімія
Факультет Хімічний
Ліцензійний обсяг, осіб 120 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2016/2017 н.р., осіб 44 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Математика
3. Хімія*
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце 2014 2015 2016
д д д
6,9 5,2 4,1
Прохідний бал на бюджетну форму навчання 2015  2016
д  д
143,2  150,1
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2016 році, грн.

 6 803 (денна форма навчання)

Перспективи працевлаштування  Науково-дослідні установи; експертні лабораторії; підприємства різних форм власності та ін.