Спеціальність “Прикладна фізика та наноматеріали”

Спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали
Факультет Фізичний
Ліцензійний обсяг, осіб 75 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2016/2017 н.р., осіб 9 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Математика*
3. Фізика або іноземна мова
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце 2014 2015 2016
д д д
5,9 5,9 5,0
Прохідний бал на бюджетну форму навчання  2015  2016
 д  д
 118,73  130,550
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2016 році, грн.

 6 803 (денна форма навчання)

Перспективи працевлаштування  Інженери, наукові співробітники у науково-дослідних і виробничих установах; експлуатація та обслуговування складних комп’ютеризованих науково-дослідних комплексів та ін.