Центр міжнародної освіти

Центр міжнародної освіти (ЦМО) є організаційним і навчально–науковим структурним підрозділом Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Університету. Центр створено у 2012 році для забезпечення підготовки іноземних громадян до навчання в університетах України, а також для допомоги у вивченні української мови іноземцям, які бажають її знати.

Центр міжнародної освіти продовжує освітні традиції підготовчого факультету для іноземних громадян, який було засновано у Львівському національному університеті імені Івана Франка 1975 року.

Завдання Центру

Основними завданнями та функціями ЦМО є такі:

 • Підготовка іноземних громадян до навчання в університетах України у майбутньому за обраними освітньо–кваліфікаційними рівнями;
 • Організація навчання іноземних громадян в Центрі, підготовка підручників і посібників та інших навчально–методичних матеріалів для навчання іноземних громадян;
 • Організація позааудиторної культурно–виховної роботи з іноземними слухачами для їхнього ознайомлення з українською культурою і традиціями;
 • Оформлення документів для поселення слухачів у гуртожиток. Сприяння іноземним громадянам у вирішенні побутових питань у гуртожитку;
 • Оформлення угод на навчання, облік оплати за навчання;
 • Організація медичного обстеження і надання медичної допомоги слухачам ЦМО;
 • Організаційне сприяння іноземним громадянам у вступі до Університету;
 • Ведення паспортного обліку іноземних громадян – слухачів ЦМО;
 • Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України, які стосуються паспортно–реєстраційної роботи, міграційних і візових питань (у межах компетенції і повноважень ЦМО);
 • Здійснення контактів з іноземними дипломатичними відомствами та установами іноземних держав в Україні, з посольствами та консульствами України за кордоном, з відповідними компетентними органами України (у межах компетенції і повноважень ЦМО) щодо питань, пов’язаних з організацією набору для навчання і навчанням іноземних громадян у ЦМО;
 • Участь в організації та проведенні програм/шкіл для іноземних громадян;
 • Виконання інших завдань та функцій відповідно до законодавства України, Статуту Університету та Положення про Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки.

 

Працівники Центру готують також допомагають у проведенні нострифікації документів про освіту іноземним громадянам – слухачам і студентам Університету.

 

Колектив ЦМО:

 

Коваленко Віра Олегівна – керівник Центру

Бубряк Ірина Олегівна провідний фахівець

 

Центр міжнародної освіти розташований за адресою:

м. Львів, вул. Пасічна, 626; тел.: (032) 271 25 07;

e-mail: ufl.lnu@gmail.com

 

 

Детальна інформація щодо зарахування і навчання – тут:

https://international.lnu.edu.ua/incoming-mobility/preparatory-school-for-international-students