Набір для здобуття вищої освіти за іншою спеціальністю ОС бакалавр зі скороченим терміном навчання

08.07.2019 | 14:32

Львівський національний університет імені Івана Франка

оголошує прийом для здобуття освітнього ступеня бакалавра

 на основі освітніх ступенів бакалавра, магістра

та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

(зі скороченим терміном навчання, термін навчання – 2 роки)

 на 2019/2020 н.р.

за спеціальностями:

 

№ з/п

Спеціальність (освітня програма)

Кількість ліцензійних місць

Кваліфікація

Перспективи працевлаштування

Вартість навчання за семестр, грн.

1

081

Право (право)

200

Бакалавр права Органи державної виконавчої та судової влади, місцевого самоврядування, прокуратури, адвокатури, Служби безпеки України, внутрішніх справ, митної служби; юридичні служби підприємств, установ, організацій, банків. 10457,50

2

053

Психологія (психологія)

60

Бакалавр-психолог Фахівці з психодіагностики, психокорекції, психотерапії для роботи в системі освіти,охорони здоров’я, правоохоронної діяльності та управління. 6971,50

3

292

Міжнародні економічні відносини (міжнародний бізнес)

30

Фахівець з міжнародного бізнесу Державні представництва і установи за кордоном, міжнародні організації, державні і приватні спільні підприємства  та ін. 9782,50

4

035

Філологія (035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська: англійська та друга іноземні мови і літератури)

30

Вчитель англійської і німецької (франц. або іспанської) мов та літератури Навчальні заклади різних форм власності, спільні з іноземними фірмами підприємства, агенції з перекладу та ін. 9782,50

5

061

Журналістика (журналістика)

20

 Бакалавр з журналістики Друковані засоби масової інформації різних форм власності, телерадіокомпанії, видавництва та ін. 6971,50

6

281

Публічне управління та адміністрування (публічне адміністрування та управління бізнесом)

15

Бакалавр з публічного управління та адміністрування. Фахівець публічного адміністрування та управління бізнесом Управлінці державних установ та приватних компаній; начальники відділу, завідувачі відділу, директори з кадрових питань і побуту, начальники відділу кадрів, економісти відділу збуту та ін. 6971,50

7

073

Менеджмент (менеджмент організацій і адміністрування)

30

Бакалавр менеджменту, менеджер-адміністратор Економісти, начальники відділу, завідувачі відділу, директори з кадрових питань і побуту, начальники відділу кадрів, економісти відділу збуту і матеріально-технічного постачання  та ін. 5622,50

8

091

Біологія (лабораторна діагностика)

30

Бакалавр з біології. Фахівець з лабораторної діагностики біологічних систем Науково-дослідні установи; підприємства харчової та переробної промисловості; музеї; діагностичні лабораторії медичного профілю; санітарно-епідеміологічні станції; лабораторії із захисту рослин та ін. 6971,50

9

242

Туризм (туристична діяльність)

20

Бакалавр туризму Туристичні організації; органи державного та регіонального управління, комерційні установи та ін. 6971,50

10

072

Фінанси, банківська справа та страхування (фінанси, банківська справа та страхування)

70

Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування Фінансові органи; банки; інвестиційні та страхові компанії; податкові інспекції та адміністрації; економічні служби підприємств, установ, організацій  та ін. 5959,50

11

052

Політологія (політологія)

30

Бакалавр-політолог Органи державного управління та місцевого самоврядування; навчальні заклади різного рівня акредитації та власності; науко-во-дослідні установи та ін.  5622,50

12

034

Культурологія (культурологія)

30

Бакалавр-культоролог Фахівці у сфері туризму, культурного менеджменту, музейної справи, релігієзнавства і т.п.  5172,50

 

Форма навчання – заочна. Навчання платне.

Документи приймаються в Інституті післядипломної освіти

та доуніверситетської підготовки з 10 липня до 14 вересня 2019 р.

за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 16, каб. 103

 

Вступні випробування відбудуться 21 вересня 2019 р.

 

Перелік документів, які подаються при вступі:

 

  • заява (заповнюється під час подання документів);
  • диплом про освіту (оригінал);
  • додаток до диплому (оригінал);
  • кольорові фотографії розміром 3х4 (4 шт.);
  • копія документу, що засвідчує особу та громадянство;
  • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

 

При поданні документів обов’язкова наявність оригіналів.

Телефони для довідок: 239-44-96,     239-43-14;    

https://ipodp.lnu.edu.ua/