Підготовка до фахових вступних випробувань

 

Спеціальність 053 Психологія

 

Спеціальність 081 Право

 

Спеціальність 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська: англійська та друга іноземні мови і літератури

 

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини

 

Спеціальність 293 Міжнародне право