Підготовка до фахових вступних випробувань

Спеціальність 034 Культурологія

Спеціальність 052 Політологія

Спеціальність 053 Психологія

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціальність 073 Менеджмент

Спеціальність 081 Право

Спеціальність 091 Біологія

Спеціальність 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська: англійська та друга іноземні мови і літератури

Спеціальність 242 Туризм

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини