Підготовка до фахових вступних випробувань

 

Спеціальність 012 Дошкільна освіта (Дошкільна освіта)

 

Спеціальність 035 Філологія (035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська: англійська та друга іноземні мови і літератури)

 

Спеціальність 053 Психологія (Психологія)

 

Спеціальність 075 Маркетинг (Маркетинг)

 

Спеціальність 081 Право (Право)

 

Спеціальність 242 Туризм і рекреація (Туристична діяльність)

 

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини (Міжнародні економічні відносини)