Підготовка до фахових вступних випробувань

Спеціальність 053 Психологія

Спеціальність 081 Право

Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології

Спеціальність 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська: англійська та друга іноземні мови і літератури

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини

Спеціальність 293 Міжнародне право