Спеціальності освітнього ступеня “бакалавр”

Біологічний факультет:

Географічний факультет:

Геологічний факультет:

Економічний факультет:

Факультет управління фінансами та бізнесу

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій:

Факультет журналістики:

Факультет іноземних мов:

Історичний факультет:

Факультет культури і мистецтв:

Механіко-математичний факультет:

Факультет міжнародних відносин:

Факультет педагогічної освіти:

Факультет прикладної математики та інформатики:

Фізичний факультет:

Філологічний факультет:

Філософський факультет:

Хімічний факультет:

Юридичний факультет: